1 / 2023: PERMANENT MAILING ADDRESS

DOCUMENTOS Y ACTIVIDADES

ÍNDICE

1. De la postal i la fotocòpia al fax: una constatació del pont NY-BCN
Antoni Mercader
2. Diario de trabajo de Enrique Fuenteblanca, artista en residencia en Base en tránsito II 2022-2023

PERMANENT MAILING ADDRESS

1. DE LA POSTAL Y LA FOTOCÒPIA AL FAX: UNA CONSTATACIÓ DEL PONT NY-BCN

PRIMERA PART: DIFUSIÓ PERSONAL

Permanent Mailing Address és el titular d’un fax de la tardor 1986. El remitent és Muntadas.

Es tracta de l’organització cronològica de mig any de treball en un full, al qual es detallen els desplaçaments entre catorze ítems professionals: del Visual Arts U.C.S.D. de La Jolla Califòrnia al Mass. College Art de Boston, passant per Nova York, Vancouver, Paris, Brussel·les i Barcelona, entre altres. El motiu principal: comunicar quan i on es pot connectar amb ell telefònicament, sigui a Europa, sigui a Amèrica del Nord, entre desembre de 1986 i abril de l’any següent.

Aquesta va ser, entre d’altres, una manera com l’artista establia/enfortia la xarxa entre institucions i persones implicades, relacionades en la seva praxi i en els comportaments artístics innovadors, incloent les ciències socials i les humanitats.

Fig. 1: Fax «PERMANENT MAILING ADDRESS», 1986. Fons d’Antoni Mercader a l’ARXIU/AM.

Hem d’entendre que l’inici d’aquests tipus d’actuacions corresponen a la consolidació d’una determinada forma de concebre el fet artístic que va primar des dels anys 60 fins als 80 als EUA i Europa, caracteritzada per un ús crític davant els mèdia, emprant els mèdia. Muntadas hi era present, actiu. I així, les trameses s’anaven repetint periòdicament, al ritme dels treballs, els projectes i la corresponent itinerància que cadascun d’ells aconseguia. La traducció en nombre d’actuacions i comunicats conformarien un autèntic doll de difusió de la informació a tenor de cada moment concret, sota la conjuntura de cada situació amb l’exigència que demanava una rigorosa auto-imposada agenda.

Un acostament anterior -pot ser seminal- d’aquest comportament podria ser quan, a l’octubre de 1980, des del San Francisco Museum of Modern Art, Muntadas va fer un enviament postal. Sota l’epígraf For Immediate Release, i a base de les tècniques reprogràfiques del moment -fotocòpies, encara no s’havia imposat prou el fax-, l’artista detallava les adreces, els telèfons i les dates on localitzar-lo a l’estada que estava fent a quatre institucions artístiques de l’oest de l’Amèrica del Nord: San Francisco, Long Beach, Seattle, Vancouver.

Fig. 2: Fotocòpia «For Immediate Release», 1980. Fons d’Antoni Mercader a l’ARXIU/AM.

Muntadas es servia dels mitjans, però no solament per informar i comunicar, sinò també com a ferramentes i materials articuladors de molts dels seus projectes. Anava més enllà, amb l’ús pioner de les tecnologies de la mediació en la concepció i producció dels seus treballs, primer amb el correu postal i la fotocòpia, i després amb els serveis telefònics i de fax -tot això, abans de l’arribada de l’email.

En un ràpid repàs de la producció de Muntadas en les seves primeres dècades, trobem treballs com ara la participació a «Parcel Post Exhibition» (Nova York, 1972) amb una proposta d’acció tàctil tramesa per correu; o l’edició d’una col·lecció de deu postals rebudes i després editades per Art Enllà (Barcelona, 1975). També la distribució conceptual i procesual de fotocopies d’una antologia fotoperiodística de la revista Life, que va conformar una part específica dins del procés de producció del projecte d’On Subjectivity (MIT Cambridge, 1978). També serien exemples els procediments reprogràfics a l’abast de les imatges furtives emprades a la proposta Wet and Dry, per a l’aparador de la llibreria Printed Matter (Nova York, 1981); o la confecció de la sèrie de 14 muntatges fotogràfics de Media Sites / Media Monuments (Washington DC, 1982).

SEGONA PART: FER DE PONT

El sentit de servei a la informació en Muntadas no es reduïa a l’àmbit de les activitats pròpies previstes, sinó també comprenia altres accions que abastaven camps propers, més amples, com podia ser la difusió de determinats esdeveniments que es produïen en el context de la Nova York dels anys 70, 80, 90.

Fixem-nos en un altre episodi de l’any 1977, però a través del muntatge de l’exposició “Una certa foscor” (2018), comissariada per Alexandra Laudo al Caixaforum de Barcelona, i produïda dintre del programa Comisart de l’Obra Social “La Caixa”. Allà es va presentar, degudament emmarcada de forma reversible, una invitació impresa –tramesa per Muntadas via correu postal a qui signa aquest text– de l’activitat Works To Be Destroyed (1977), en la que intervenia una representació de la nòmina d’artistes que en aquell moment treballaven a la ciutat dels gratacels, entre els quals hi estaven Àngels Ribé i Francesc Torres.

Fig. 3: Postal d’invitació de l’esdeveniment «Works To Be Destroyed», 1977; i vista de l’esposició «Una certa foscor» (2018). Fons d’Antoni Mercader a l’ARXIU/AM.

Actituds d’aquesta mena ens porten, una vegada més, a senyalar el paper actiu i de marcada operativitat de Muntadas en l’establiment d’un pont Amèrica/Europa, regulat per un flux comunicacional de transvasament sostingut al llarg de més de cinquanta anys.

L’artista n’ha estat un puntal i peça clau, amb les anades i vingudes físiques, les connexions telefòniques, les trameses postals, electròniques i telemàtiques; i amb la posterior digitalització, també. La xarxa establerta a partir d’un entramat de relacions professionals, s’ha anat transmitit a través de l’Atlàntic a cavall de les onades graduals de l’evolució i la generalització dels mitjans de comunicació.

Fins a quin punt aquests episodis documentals i altres de semblants ens poden donar peu a considerar rellevant l’actitud de trametre informació i traçar xarxes de comunicació dins del currículum de Muntadas, en base a la seva especificitat de treball no place, no estudi, in situ?

Antoni Mercader, gener de 2023.

2. DIARIO DE TRABAJO DE ENRIQUE FUENTEBLANCA, ARTISTA EN RESIDENCIA EN BASE EN TRÁNSITO II 2022-2023

En enero de 2023 finalizó la residencia de Enrique Fuenteblanca en el marco del programa «Base en tránsito II». Durante su periodo de investigación, este artista y escritor ha realizado un diario de trabajo, que puede seguirse en esta página.

Enrique Fuenteblanca es escritor, productor y artista visual. Entendiendo los conceptos de espacio literario, reescritura, cita y derivación como modos de operar artísticamente, su trabajo está atravesado por las ideas de lo popular, lo profano y lo sagrado, lo público en cuanto político y la hibridación de medios. Es miembro activo de la Plataforma Independiente de Estudios Flamencos Modernos y Contemporáneos, desde la que desarrolla proyectos sobre el flamenco como campo cultural como COREOGRAFÍAS. Bailes y danzas de Vicente Escudero (Centro Federico García Lorca de Granada), los ciclos expositivos tejido doble. Teresa Lanceta, Ceija Stojka, Mónica Valenciano y Nathalié Bellón (pie.fmc) o El 22. La forma-concurso. La cristalización del Flamenco como género entre las músicas del mundo para la XXII Edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Sin desligar los campos de la creación y producción artística, trabaja en BNV Producciones, desde la que ha desarrollado proyectos como Máquinas de Trovar. Pedro G. Romero (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), Ensayos sobre lo Cutre. Miguel Benlloch (Instituto de Arte Moderno de Valencia) o Excercises of Past and Present Memories. Antoni Muntadas (Ateneo de Manila y Centro Andaluz de Arte Contemporáneo). Es autor de los libros Des-naturalizaciones (Editorial Libero, 2020), Incendio/Alejandría (Bandaáparte Ediciones, 2021) y Notas para un papel que arde (Letraversal, 2022), además de escribir para espectáculos como Carnación, de la bailaora Rocío Molina.

También puedes acceder a la página web de Enrique Fuenteblanca aquí.

[ ESP ]
DOCUMENTOS Y ACTIVIDADES es un boletín de ARXIU/AM. Presenta recursos documentales y conceptuales destacados en la asociación-archivo, siempre en su idioma original. También las actividades más relevantes. Si deseas recibirlo, escríbenos a arxiu@arxiumuntadas.org o apúntate en el formulario que encontrarás aquí. ¡Muchas gracias!

[ CAT ]
DOCUMENTS I ACTIVITATS és un butlletí d'ARXIU/AM. Presenta recursos documentals i conceptuals destacats en l'associació-arxiu, sempre en el seu idioma original. També les activitats més rellevants. Si desitges rebre-ho, escriu-nos a arxiu@arxiumuntadas.org o apuntat amb el formulari que trobaràs aqui. Moltes gràcies!

[ ENG ]
DOCUMENTS AND ACTIVITIES is the newsletter of ARXIU/AM. It presents documentary and conceptual resources highlighted in the association-archive, always in its original language. Also the most relevant activities. If you wish to receive it, please write to arxiu@arxiumuntadas.org or fill the form that you will find here. Thank you very much!