RECERCA

[ PRESENTACIÓ ]


«Penso que l’obra funciona gràcies a la inspiració. […] Crec en diferents nivells d’interpretació que sorgeixen a partir de diferències socials, perceptives i culturals. Jo prefereixo animar a la gent a tindre les seves pròpies interpretacions, a plantejar qüestions i a fugir dels valors absoluts en l’art. Em sembla totalment erroni anar a un museu com el Louvre per veure un quadre com La Gioconda, que tots coincideixen en considerar una obra mestra fins i tot abans de veure-la. Tot el món hauria de crear el seu propi museu amb peces que tractin des de coses molt personals fins a idees i objectes més sofisticats.»
Bray, A. i Breymann, F. (1979). Muntadas: Personal/Public Conversation. Vancouver: Video Guide, p.10.


L’Associació Arxiu Muntadas. Centre d’Estudis i Recerca (ARXIU/AM) s’organitza al voltant d’un arxiu, creat a l’entorn dels materials acumulats per Muntadas al llarg de la seva trajectòria.

L’ARXIU/AM parteix d’un qüestionament del concepte de l’arxiu com un dispositiu que, en el nostre cas, es troba en constant ampliació i evolució. L’ARXIU/AM té la voluntat de potenciar la relació entre el sistema documental i el context, i d’establir relacions transdisciplinars per enriquir la memòria, connectar amb el present i anticipar visions de futur.

Per això, una de las tasques fonamentals de l’ARXIU/AM és fomentar la recerca i la transferència de coneixement als camps de les arts visuals, l’arquitectura i les ciències humanes i socials per mitjà de l’inici i desenvolupament de projectes amb els quals s’activi la participació dels agents implicats, i on la col·laboració sigui un motor d’exercici crític i de coneixement. Amb aquesta finalitat, l’Associació ha creat un centre d’estudis informatiu i documental amb espai de treball per a rebre investigadors de diverses disciplines.

[ PRESENTACIONS PÚBLIQUES ]

A través dels investigadors implicats en la construcció de l’ARXIU/AM, l’Associació difon el seu treball, funcionament i desafiaments. A continuació, podràs trobar una llista de les presentacions públiques d’ARXIU/AM.

  • Anna Dot Verdaguer (Universitat de Vic / Universitat Central de Catalunya) i Pablo Santa Olalla (Universitat de Barcelona), “Arxiu/AM’: The building of an Archive for Antoni Muntadas’ Works”, en el marc del seminari “Engaging with Screens: Art, Archive, Book”, organitzat per DH@Lboro Research Group, 31 de maig de 2017.

[ ESPAI DE TREBALL ]

L’ARXIU/AM està obert als investigadors i professionals que desitgin consultar-lo. Per fer-ho s’ha de concertar prèviament una cita, omplint el següent formulari o enviant un correu electrònic a arxiu@arxiumuntadas.org (Si us plau, especifica el teu nom i cognoms i el motiu de la consulta). Les sol·licituds es respondran amb la major brevetat possible.