[PROJECTE] XARXA

[ PRESENTACIÓ ]


«Si la por passa per la desigualtat, l’amistat és un vincle igualitari. Però el ‘nosaltres’, allò comú, ja no passa per una substància sòlida (nació, classe, ideologia). L’enemic és qualsevol i l’amic també. L’amistat no s’escriu amb majúscules, no és una identitat. L’amistat és una construcció a base de temptatives fràgils, efímeres. ‘No existeix l’amistat, només hi ha proves d’amistat’.»
Fernández-Savater, A. i Navarro Monedero, L. (2008). Tengo un pasajero en mi cuerpo. En: La construcción del miedo y la pérdida de lo público. Granada: Centro José Guerrero, p.171.


Xarxa és un projecte en curs, ideat per Antoni Mercader i impulsat per l’Associació Arxiu Muntadas Centre d’Estudis i Recerca (ARXIU/AM).

Des de l’inici de la seva trajectòria, el treball col·laboratiu i en xarxa ha suposat una metodologia de gran importància per a Muntadas. Aquest procés de treball obert pretén mapejar geogràfica i experiencialment l’entramat de relacions professionals que Muntadas ha construït a través els seus projectes a nivell internacional en el transcurs del temps.

Per a això, sol·licitarem informació del vincle amb Muntadas a tota mena d’agents (investigadors, artistes, acadèmics, escriptors, assagistes, periodistes, estudiants, comissaris, etc.) relacionats amb els seus processos i els seus treballs artístics, a partir de l’establiment d’una sèrie de criteris de selecció, atesa la importància de les col·laboracions.


[ EQUIP ]

Verónica Moll
Victoria Sacco Piffer