[PROJECTE] ESPAIS

[ PRESENTACIÓ ]


«Muntadas és un nòmada contemporani, les seves eines són les de l’antropòleg de Clifford: el viatge, l’itinerari, la percepció de la multiplicitat de veus interconnectades que componen els significats que construeixen cada lloc. No és el viatge allò que ho caracteritza. Tampoc és la traducció. És la consciència de viatjar per a traduir i traduir per a viatjar, és el fet de moure’s a través de persones, espais i temps i deixar-se travessar per ells.»
Dot, A. (2020). “El viaje: una metáfora de la traducción. Estudio sobre Antoni Muntadas, artista y viajero”. En: Muntadas. Contextos III. Barcelona: La Virreina Centre de la Imatge, p.362.


ARXIU/AM ha iniciat un projecte específic per a documentar i investigar aquells espais que són o han estat rellevants per a la trajectòria artística de Muntadas. Es tracta d’un treball en curs, que anirà sent ampliat amb altres localitzacions i nous documents sobre cadascuna d’elles.


[ COMERÇ 64 ]

L’estudi de l’artista en Comerç, 64, Barcelona, va ser un espai usat per l’artista des de finals dels anys seixanta fins a 2019. Va servir com a lloc de trobada, reunió i treball per a múltiples agents del camp artístic local, nacional i internacional.

L’espai va ser escanejat en 2019 3D per a preservar digitalment la seva distribució. El model pot recórrer-se en el requadre inferior:


[ EQUIP ]

Andrea Nacach
Pablo Santa Olalla