[PROJECTE] ARXIU D’ARXIUS

[ PRESENTACIÓ ]


«L’artista ha de ser un catalitzador de l’època en la que viu. Produeix elements culturals antropològics que ofereixen informació del seu temps.»
Sichel, B. (1982, Octubre/Novembre). Antonio Muntadas: The Images from the Media Landscape. Artery, 6, p.2.


Arxiu d’Arxius és un projecte en curs, ideat per Antoni Muntadas i impulsat per l’Associació Arxiu Muntadas. Centre d’Estudis i Recerca (ARXIU/AM).

Per mitjà d’aquest projecte, el nostre arxiu es vincula amb arxius d’altres institucions, amb el propòsit de generar un hub en línia que possibiliti l’enllaç amb altres localitzacions, tant geogràfiques com de coneixement. Per això, l’ARXIU/AM proposa la creació d’una pàgina web que dirigeixi als usuaris cap a la documentació conservada per cada institució.

L’objectiu d’aquest procés obert de treball és facilitar l’accés, tant físic com virtual, a materials relacionats amb els projectes de Muntadas, amb vista a investigacions teòriques o artístiques, personals o col·lectives, acadèmiques o extra-acadèmiques.

Pot accedir-se a una versió en desenvolupament del hub fent click aquí.

[ NOTES PRELIMINARS DE MUNTADAS, 2014 ]

Tenint en compte la meva biografia professional, en la que els projectes s’han anat desenvolupant en diferents parts del món, he considerat la possibilitat de crear un arxiu d’arxius. Sembla lògic mantenir i reflectir aquesta dinàmica en la concepció del mateix.

Arxiu d’Arxius proposaria una sèrie de punts geogràfics enllaçats a través de la xarxa. En cadascun d’ells la informació acumulada servirà de base per crear un hub, que a la seva vegada connectarà amb altres, on la informació des projectes realitzats in situ podrà ser consultada tant a distància com de manera presencial per mitjà del visionat del material físic. Els hubs podrien ser configurats i situats als llocs on ja existeixen aquests materials i informacions. El fet d’escanejar els documents físics i fer-los accessibles a la xarxa podria donar lloc a una gran xarxa de hubs, tots ells relacionats amb el meu treball.

[ INSTITUCIONS PARTICIPANTS ]

[ CONFIRMADES ]
Centre Pompidou (Beaubourg), Paris
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
Museo de Arte Contemporânea, Universidade de São Paulo, São Paulo
Weserburg Museum für moderne Kunst, Bremen
Centre d’Estudis i Documentació Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Barcelona

[ PER CONFIRMAR ]
MIT Program in Art, Culture and Technology, Cambridge, Massachusetts
Vancouver Art Gallery, Vancouver

[ EQUIP ]

Ainhoa González Graupera
Andrea Nacach
Maite Muñoz
Pablo Santa Olalla

Aquest projecte compta amb una subvenció de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).