L’ASSOCIACIÓ

[ PRESENTACIÓ ]


«Qui decideix si el projecte ha de continuar? L’artista, el contractant, les circumstàncies (context, diners, fets culturals o polítics, etc.)? És evident que a més del fet de conceptualitzar una reflexió, de definir i de proposar un projecte, l’artista ha d’aguantar fins el final. Contra vent i marea! Encara que només sigui per continuar defensant les seves idees, les seves responsabilitats, incloent les seves ‘obsessions’. Fins i tot si aquest compromís supera el marc de la realització del projecte, és necessari impulsar el procés fins a la meta, posar energies en això i tractar d’arribar a un resultat final»
Amar, S. i Muntadas, A. (1996). Marseille/Givors: de la commande publique à l’intervention temporaire. A: Charre, A. i Vieux, J., ed., Art et Mégalopole RN 86. Liège: Pierre Mardaga Editeur, p. 44.


L’Associació Arxiu Muntadas. Centre d’Estudis i Recerca (ARXIU/AM) és una associació cultural sense ànim de lucre fundada en 2011. Està formada per un grup de professionals interessats en la difusió, la conservació i la creació de projectes d’investigació en torn al treball i producció d’Antoni Muntadas.

L’objectiu principal de l’arxiu es vetllar perquè el mode de fer de l’artista, singular pel que fa a l’art, la comunicació, les ciències socials i les humanitats, sigui de profit per a la nostra societat. La continuïtat respecte al treball de l’artista s’articula per mitjà de l’activació de projectes de recerca destinats a facilitar la transferència de coneixements i a la creació de xarxes de col·laboració i intercanvi.

L’ARXIU/AM està inscrit en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, i regula les seves activitats segons l’establert al codi civil de Cataluña i la Llei orgànica espanyola reguladora del dret d’associació.

[ VALORS ]


«M’interessa la relació entre l’art i la vida. L’art influeix a la vida i la vida a l’art.»
Acerca de MUNTADAS: Proyecto a través de Latinoamérica. (2011). [Video] Barcelona: Mercader, C. i Nacach, A.


L’ARXIU/AM està inspirat en la trajectòria, el pensament i la metodologia de treball de Muntadas i fa seva la manera amb què l’artista vincula l’art i la vida. L’associació s’apropia dels valors continguts al binomi ART⇄VIDA, proposat per Muntadas a la dècada dels setanta, que fa referència a una relació de reciprocitat entre un treball artístic i els seus contextos.

L’estructura de l’arxiu s’articula a partir dels conceptes de projecte i implicació, característics de la pràctica artística de Muntadas, que permeten generar processos de treball interdisciplinaris i en xarxa. El compromís i la col·laboració són elements de cohesió i activació de la investigació.

El nostre treball se centra en promoure la participació d’investigadors i professionals de diversos camps i geografies, per mitjà del desenvolupament de diferents projectes, fent de l’arxiu un lloc d’inici i obertura en permanent procés de creixement. Des de l’ARXIU/AM ens proposem generar i impulsar noves visions, recorreguts i connexions teòriques i pràctiques que possibiliten la creació d’un entramat a l’entorn de la producció de Muntadas.

[ DIAGRAMA ]

[ MEMBRES ]

L’Associació està formada per membres assessors, membres actius i amics. Són membres assessors aquelles persones que responen a qüestions que afecten a la pròpia estructura i funcionament de l’arxiu. Són membres actius aquells que han mantingut una relació constant amb el treball de Muntadas i sobre el que han desenvolupat una visió pròpia. Són amics de l’Associació aquells que aporten recursos econòmics per al funcionament de l’ARXIU/AM i/o pels projectes concrets que es desenvolupen. Les aportacions serveixen per a la consolidació de l’arxiu, l’activació de projectes i l’establiment d’una xarxa internacional d’informació, persones i entitats. Si vols fer-te amic de l’Associació, fes clic aquí.