2023: [CALL FOR PAPERS] OBRA I DOCUMENT

CALL FOR PAPERS

Seminari teòric OBRA I DOCUMENT

26 i 27 d’octubre de 2023.

Noves dates: 23, 24 i 25 d’octubre de 2023.

Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (UB) – Aula Magna.

Aquest seminari s’emmarca en les Jornades d’estudi “OBRA I DOCUMENT”, organitzades per la Virreina Centre de la Imatge, el projecte de recerca Global Art Arxiu (GAA) de la Universitat de Barcelona (UB) a partir d’una idea d’ARXIU/AM.

Muntadas, Diagrama de treball per a “Obra i Document”, 2023.

Les maneres contemporànies de presentació d’art contemplen l’exposició conjunta de produccions artístiques – les obres –, i d’aquells materials que les contextualitzen, siguin aquests el resultat d’un treball formal o conceptual previ, o d’una anàlisi posterior – els documents. Entre creació i registre s’obre un espai complex, en el qual es produeixen friccions d’interès tant per a la pràctica com per a l’àmbit institucional de l’art contemporani.

Des de mitjans del segle XX, la producció artística ha dirigit importants esforços per a complicar la distinció radical entre obres i documents. L’experimentació dels anys seixanta i setanta va assentar maneres de fer en procés i projectuals, en molts casos efímeres, així com metodologies serials, participatives i d’arxiu; també es va impulsar l’edició de publicacions d’artista i la proposició d’art a través dels mitjans de comunicació. Llavors es van aixecar discussions sobre l’autoria i la voluntat artística, sobre l’intercanvi de rols en el camp artístic, i sobre la suposada desmaterialització de l’art, que incideixen en aquest espai entre la creació artística i la seva documentació. Moltes d’aquestes discussions encara avui continuen actives, havent-se aprofundit encara més amb la multiplicació dels girs artístics, com l’etnogràfic, l’educacional, l’arxivístic o el documental.

En les estructures institucionals, com els museus i els centres d’art, però també en els seus centres de documentació i arxius, així com en instàncies de mercat d’art, es manté una certa separació entre les obres i els documents. Les primeres formen part de les col·leccions principals, tenen una visibilitat central i, en general, un alt valor de mercat. Els segons es localitzen en repositoris i conjunts patrimonials paral·lels a les col·leccions, i són adquirits, a més de per el seu menor cost, per una certa inclinació de les institucions a pensar-se no sols com a llocs de conservació i difusió, sinó també de recerca. Però, malgrat aquesta separació operativa, les estratègies de museificació contemplen, cada vegada en major mesura, la presència conjunta de tots dos elements en els espais expositius. Així mateix, en les exposicions s’inclouen no sols documentacions pròpies de l’art, sinó també altres materials extraartístics que aporten context. Fins i tot algunes institucions comencen a no distingir obres i documents en els seus processos tècnics de conservació.

El debat sobre la raó de ser de les obres i els documents s’ha estès al conjunt del camp de l’art, afectant la producció, la difusió i la conservació. En relació amb aquest fenomen, cal plantejar algunes preguntes que permetin una anàlisi crítica de la situació. En quin moment un document es torna obra, i viceversa? Qui posseeix l’agència per a produir aquesta transformació? Quins són els fetitxismes que afecten un element i a un altre? És l’obra el resultat final i únic de la pràctica artística, o el document pot arribar a substituir el seu caràcter auràtic? I, en aquest cas, la responsabilitat autoral en el procés creatiu, és la mateixa? Funcionen de la mateixa manera la documentació artística i la extraartística en entrar en l’espai regulat de l’exposició d’art? La museificació i la patrimonialització, són iguals per a una obra o per a un document?

Davant aquest conjunt de qüestions, és productiu obrir el debat sobre què són i què representen, tant les obres com els documents. El projecte de recerca Global Art Archive organitza un seminari teòric, que tindrà lloc en la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona en el marc de les Jornades d’estudi OBRA I DOCUMENT. Amb aquest seminari es volen localitzar diversos enfocaments crítics que analitzin les causes i les conseqüències d’aquests processos de distinció i entremescla dels dos principals elements significants del fet artístic. El Seminari teòric OBRA I DOCUMENT comptarà amb dues ponències marc, de Sven Spieker (University of California, Santa Barbara) i Wolfgang Ernst (Humboldt-Universität, Berlin). Inclòs en les Jornades d’estudi, el seminari es veurà acompanyat per sessions de diàleg amb professionals del camp de l’art, que tindran lloc en La Virreina Centre de la Imatge.

Les propostes rebudes es dividiran en dos panells, en relació amb la producció artística i la museificació d’obres i documents. Hauran d’explicitar la seva adscripció a un d’aquests panells, abordant un o més dels següents temes:

 • Treballs de recerca que incideixin en la distinció radical – sigui ontològica, d’objectius i finalitats, a nivell de significat, de procés i/o material – entre les obres d’art i els documents en el camp de l’art contemporani.
 • Casos d’estudi i genealogies de pràctiques i teories crítiques – artístiques, museogràfiques – que subratllin o posin en qüestió l’espai obert entre obres i documents, especialment en referència a com aquests elements són col·leccionats, catalogats, avaluats, valorats.
 • Estudis teòrics o teoricopràctics entorn del paper dels nous mitjans i les tecnologies de la informació i la comunicació que incideixin en les categories de “obra” i “document”, respecte a la producció artística, la museificació i la patrimonialització de l’art contemporani.
 • Anàlisi entorn de conceptes com el “fetitxisme” de les obres i els documents (T.W. Adorn, E.H. Carr), així com altres processos de “pèrdua” i “recuperació” de l’“aura” (W. Benjamin, B. Groys), de “remediació” (Bolter i Grusin) i similars.
 • Anàlisis crítiques sobre aspectes d’agència i autoria, així com de valoració econòmica i patrimonial, de pràctiques artístiques i institucionals emmarcades en el complex territori entre obra i document.
 • Recerques sobre dispositius museogràfics i expositius, especialment aquells més innovadors i crítics, que abordin les problemàtiques de la difusió i l’accés a les obres i els documents de l’art contemporani.

Sobre la base de les propostes rebudes, s’estudiarà la possibilitat de realitzar un número temàtic de la Revista de Estudios Globales y Arte Contemporáneo (REG|AC) de la UB per a l’any 2025, coordinat per la Prof. Anna Maria Guasch (UB) i l’investigador Pablo Santa Olalla (Universidade Nova de Lisboa).


DIRECTRIUS PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

 1. S’accepten propostes per a ponències de màxim 25 minuts.
 2. La data límit de presentació és el dia 15 de maig de 2023, inclòs.
 3. Els enviaments de propostes hauran de constar d’un títol, un resum de màxim 300 paraules, una biografia breu dels autors i/o autores, i un email de contacte.
 4. Les propostes hauran d’enviar-se en un únic arxiu PDF adjunt, amb l’assumpte “OBRA I DOCUMENT”, a l’email: obraydocumento@gmail.com.
 5. S’accepten propostes en espanyol i anglès.
 6. No s’oferiran estipendis per a viatges o allotjament i, encara que es prioritzarà la presencialitat, podran valorar-se també presentacions en línia. En aquest cas, haurà d’indicar-se en la proposta.
 7. Tots els resums seran revisats pel comitè científic del seminari, i els resultats seran comunicats a mitjan mes de juny de 2023.
 8. Per a resoldre qualsevol altre dubte, pot escriure’s a obraydocumento@gmail.com.

CRÈDITS

Comitè científic: Anna Maria Guasch, Antoni Mercader, Antoni Muntadas, Andrea Nacach, Pablo Santa Olalla.
Organitza: Global Art Archive (GAA), Universitat de Barcelona (UB).
Coordinació del seminari teòric: Anna Maria Guasch, Pablo Santa Olalla.