2022/2023: [RESIDÈNCIA] BASE EN TRÁNSITO II

Base en tránsito II: Lloc de treball + Recerca + Context
Convocatòria de residència artística organitzada per ARXIU/AM


[ DIARI DE L’ESTÀNCIA ]

Pots seguir el diari de l’estància realitzat per Enrique Fuenteblanca en aquesta pàgina.


[ ARTISTA EN RESIDÈNCIA 2022-2023 ]

El jurat va resoldre, per unanimitat, que l’artista en residència per a l’edició 2022-2023 de Base en tránsito sigui Enrique Fuenteblanca, qui desenvoluparà el projecte Pamplona-Grazalema, Grazalema-Pamplona. Itinerarios inversos de lo popular a lo público, o recontextualizaciones de la obra Pamplona-Grazalema de Antoni Muntadas.

Enrique Fuenteblanca és escriptor, productor i artista visual. Entenent els conceptes d’espai literari, reescriptura, cita i derivació com a maneres d’operar artísticament, el seu treball està travessat per les idees d’allò popular, d’allò profà i d’allò sagrat, allò públic en un sentit polític i la hibridació de mitjans. És membre actiu de la Plataforma Independiente de Estudios Flamencos Modernos y Contemporáneos, des de la qual desenvolupa projectes sobre el flamenc com a camp cultural, com ara COREOGRAFÍAS. Bailes y danzas de Vicente Escudero (Centro Federico García Lorca de Granada), els cicles expositius tejido doble. Teresa Lanceta, Ceija Stojka, Mónica Valenciano y Nathalié Bellón (pie.fmc) o El 22. La forma-concurso. La cristalización del Flamenco como género entre las músicas del mundo para la XXII Edició de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Sense deslligar els camps de la creació i producció artística, treballa en BNV Producciones, des d’e la que ha desarrollado proyectos’on ha desenvolupat projectes com Máquinas de Trovar. Pedro G. Romero (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), Ensayos sobre lo Cutre. Miguel Benlloch (Instituto de Arte Moderno de Valencia) o Excercises of Past and Present Memories. Antoni Muntadas (Ateneo de Manila i Centro Andaluz de Arte Contemporáneo). És autor dels llibres Des-naturalizaciones (Editorial Libero, 2020), Incendio/Alejandría (Bandaáparte Ediciones, 2021) i Notas para un papel que arde (Letraversal, 2022), a més d’escriure per a espectacles com Carnación, de la bailaora Rocío Molina.

Pots accedir a la seva pàgina web aquí.

Pots seguir el diari de l’estància realitzat per l’artista en aquesta pàgina.

Així mateix, el jurat desitja anunciar que les propostes d’Iris  Torruella i Juan Antonio Cerezuela van ser finalistes en el procés de selecció. Agraeix a aquestes persones, i a totes les participants, el seu interès en la convocatòria.[ CONVOCATÒRIA ]

QUÈ

Base en tránsito II és la segona edició de la residència de recerca artística que ofereix l’Associació Arxiu Muntadas. Centre d’Estudis i Recerca (ARXIU/AM). Consisteix en una estada d’un mes de durada per al desenvolupament d’una proposta de recerca i col·laboració en els espais d’ARXIU/AM i Muntadas | Studio. S’ofereix un lloc de treball i acompanyament en el procés creatiu, a més de la immersió en l’àmbit d’una associació-arxiu d’art, i de l’estudi d’un artista amb una àmplia trajectòria internacional. Amb la finalitat de col·laborar en l’impuls a la trajectòria artística i professional d’un/a agent relacionat/ada amb la investigació artística, Base en tránsito II facilita l’oportunitat d’observar de primera mà les dinàmiques professionals entorn del treball i a la trajectòria d’Antoni Muntadas, a través de les següents activitats:

 • Inici d’un projecte propi de l’agent seleccionat/ada (o desenvolupament d’un ja iniciat).
 • Implementació d’un programa de recerca i col·laboració amb Muntadas | Studio i ARXIU/AM, a convenir entre l’agent seleccionat/ada i aquestes entitats.
 • Mitjançant un diari de treball en línia, difusió de l’estada, del programa i de la col·laboració amb ARXIU/AM i el Districte Cultural de l’Hospitalet.

PER A QUI

Base en tránsito II es dirigeix a artistes, investigadors/es en història de l’art i humanitats, crítics/ques d’art, arxivers/es, arquitectes i, en general, agents del camp creatiu i cultural; també a altres investigadors/es interessats/ades en les arts provinents d’àmbits de les ciències socials, amb especial interès en la interdisciplinarietat, en el treball en equip, i en les metodologies de projecte.

Es valorarà especialment a tots/es aquells/es agents el treball dels/de les quals giri entorn de conceptes com «context», «projecte», “recerca”, «implicació», «curiositat» o «arxiu», així com altres temes característics de la pràctica artística de Muntadas, com ara els mitjans de comunicació, els protocols socials, la traducció, la censura o l’espai públic, entre altres.

No hi haurà límits geogràfics respecte a la procedència de les persones, però ha de tenir-se en compte que la presencialitat és necessària i no s’ofereix allotjament, tal com es descriu més endavant en el punt “COM”.


PER QUÈ

Des d’ARXIU/AM considerem que, en el món en què vivim, l’acceleració dels processos, i el productivisme desmaterialitzat generen situacions contradictòries en el pensament, en la creativitat i en les maneres de treball. Al mateix temps que es fomenten els intercanvis, hi ha una falta de llocs per a la reflexió.

Base en tránsito II vol fer possible una mirada crítica cap al lloc de les arts, la cultura i les seves maneres de fer, que avui dia prenen formes molt variades: des de les pràctiques individuals realitzades en els estudis o altres llocs privatius, a les metodologies col·laboratives i en xarxa, post-studiosite specific i contextuals.

Aquesta estada artística cerca el foment del compromís i la cooperació, com a elements d’activació i cohesió de la recerca. L’objectiu central serà oferir eines per al desenvolupament transversal de metodologies d’investigació en l’art i la cultura contemporànies, ajudant en paral·lel a la immersió de l’agent seleccionat/ada en un context professional.


COM

Base en tránsito II s’inicia amb la present convocatòria pública de propostes de recerca artística, de la qual sortirà triat/ada un/a agent en residència. Aquest/a tindrà un espai de treball en les dependències de Muntadas | Studio i ARXIU/AM, i el temps d’un mes per a desenvolupar el seu projecte.

A proposició de l’agent seleccionat/ada, s’establirà un calendari de recerca i col·laboració amb ARXIU/AM, que serveixi per a enriquir la proposta de recerca artística, però també per a adquirir coneixements professionals sobre el camp de l’art contemporani; específicament entorn a l’arxiu d’art contemporani, i/o als processos actius i els temes desenvolupats per Muntadas al llarg de la seva trajectòria.

El resultat, a més de la pròpia estada i aquest programa de recerca i col·laboració, prendrà la forma d’un diari de treball que l’agent seleccionat/ada desenvoluparà al llarg del període, i que es difondrà en línia en els llocs web d’ARXIU/AM.

S’ofereix:

 • Espai de treball amb internet, i accés als serveis compartits de Muntadas | Studio i ARXIU/AM (lavabo, zona de menjador).
 • Accés als materials de treball i documentació a disposició a ARXIU/AM (arxiu entorn de les pràctiques desenvolupades per Muntadas, equipament audiovisual bàsic, segons requeriment i disponibilitat).
 • Acompanyament i seguiment del projecte seleccionat.
 • Programa de recerca i col·laboració amb ARXIU/AM, a proposició de la persona seleccionada, a convenir entre aquesta i el personal de l’asociació-arxiu.
 • Quantitat total de 600€ bruts, a facturar per part de l’agent seleccionat/ada, en concepte d’honoraris i producció per al període complet de la residència.
 • Espai de difusió per a un diari de treball en línia que doni visibilitat a l’estància artística.

Serà necessari:

 • Compromís per iniciar i finalitzar l’estància durant el mes de residència, així com per completar el diari de treball en línia.
 • Compromís per a la proposició i el compliment del programa de recerca i col·laboració amb ARXIU/AM segons els termes convinguts. Aquest programa deurà pensar-se tenint en compte que els horaris en els quals es troben els equips de Muntadas | Studio i d’ARXIU/AM són els dilluns i els dimecres de 10 a 14h.
 • Compliment de les normes d’utilització dels espais.
 • Una vegada comunicat el resultat de la convocatòria, la persona seleccionada deurà facturar els honoraris (600€ bruts per al total de l’estància) abans del día 27 de desembre de 2022.

La convocatòria de Base en tránsito II es divideix en 3 moments:

 1. Preselecció d’avantprojectes.
  En aquesta primera fase, i en base als materials rebuts, l’equip d’ARXIU/AM preseleccionarà fins 5 propostes, a partir d’una carta de motivació i un breu CV. Serà necessari remetre:
 • Carta de motivació (màx. 1 pàgina).
 • Statement de l’agent + projectes en curs (màx. 1 pàgina).
 • CV actualitzat (màx. 1 pàgina).

  Les sol·licituds s’enviaran en un únic document en PDF, de com a màxim 15Mb, a l’email arxiumuntadas@gmail.com. L’assumpte del correu electrònic serà “Base en tránsito II / Primera fase / (Nom de la persona)”.

 1. Visita a Muntadas | Studio i ARXIU/AM, i ampliació dels avantprojectes.
  Sessió de contacte amb Muntadas | Studio i ARXIU/AM, amb el propòsit de que els/les agents preseleccionats/ades entrin en coneixement de l’espai, el context i les possibilitats, amb la finalitat d’ajustar les propostes.

  Període d’ampliació dels avantprojectes i d’elaboració de la proposició de programa de recerca i col·laboració.
 • Carta de motivació ampliada (màx. 1 pàgina).
 • Proposta de projecte a desenvolupar (màx. 4 pàgines)
 • Programa de recerca i col·laboració (màx. 2 pàgines).

  Les sol·licituds s’enviaran en un únic document en PDF, de com a màxim 15Mb, a l’email arxiumuntadas@gmail.com. L’assumpte del correu electrònic serà “Base en tránsito II / Projecte / (Nom de la persona)”.

 1. Selecció de la proposta en residència.
  En aquesta tercera fase, i sobre la base dels materials rebuts, quatre agents externs/es del camp de les arts (Esteban Andueza, comissari i gestor de projectes culturals; Ezequiel Rosenfeldt, artista; Andi Dom Dom, artista; Filipa da Rocha Nunes, artista i gestora cultural) i l’equip d’ARXIU/AM seleccionaran entre les propostes ampliades aquella que més s’ajusti a aquestes bases, en concordança amb les motivacions i objectius d’ARXIU/AM, i amb els processos actius i temes desenvolupats per Muntadas al llarg de la seva trajectòria. El resultat final de la deliberació, incloent-hi el llistat de les persones preseleccionades, es farà públic en les xarxes i llocs web d’ARXIU/AM, així com es comunicarà per email a les persones implicades

Qualsevol dubte sobre el procés o les condicions podrà resoldre’s escrivint a arxiumuntadas@gmail.com. Les decisions preses en totes dues fases seran inapel·lables. La presentació de la sol·licitud per a l’obtenció de la residència implica l’acceptació d’aquestes bases.


QUAN

 • Llançament de la convocatòria: 15 d’octubre de 2022.
 • Tancament de la fase de preselecció: 30 d’octubre de 2022.
 • Comunicació interna de la preselecció: 31 d’octubre a 4 de novembre de 2022.
 • Visita als espais: 7 a 11 de novembre de 2022 (dia a concretar).
 • Termini d’ampliació de propostes: 7 a 27 de novembre de 2022.
 • Selecció final de la proposta en residència: 27 de novembre a 2 de desembre de 2022.
 • Període de l’estància: 5 de desembre de 2022 a 15 de gener de 2023.
 • Diari de treball: durant el període de l’estància.
 • Presentació de resultats: segona quinzena de gener de 2023.

ON

L’espai de treball estarà localitzat en les dependències de Muntadas | Studio i ARXIU/AM, en el Barri de Santa Eulàlia de l’Hospitalet (C/ Corominas). De manera puntual, el programa de col·laboració també podrà desenvolupar-se en les dependències d’ARXIU/AM, a Barcelona.


QUI

Base en tránsito II és un programa d’estades artístiques organitzat per ARXIU/AM, en col·laboració amb Muntadas | Studio, i amb el suport del Districte Cultural de l’Hospitalet.


Muntadas és un artista multidisciplinari amb base en Barcelona i Nova York, la trajectòria del qual aborda (i per tant, permet abordar) un gran nombre de temes, conceptes i problemàtiques. L’Associació Arxiu Muntadas. Centre d’Estudis i Recerca (ARXIU/AM) s’inspira en la seva pràctica artística i en les seves maneres de fer. Les tres divises amb les quals Muntadas | Studio i ARXIU/AM basen la seva implantació en el territori de l’Hospitalet són la contribució al desenvolupament, la recerca artística i la transferència de coneixement. Més informació en www.arxiumuntadas.org.


[ AMB EL SUPORT DE ]