2020/2021: [TALLER] L’HOSPITALET

L’Hospitalet: aprendre del context, imaginar possibilitats.
Taller de propostes per a l’espai públic.

Aquest taller va ser concebut el 2019 per a ser desenvolupat cap al finals de 2020, i no podem deixar de considerar les circumstàncies viscudes durant els últims mesos. Aquests moments han de ser de reflexió, tant individual com col·lectiva. La situació, incerta encara, limita tot acte físic i mental, productiu o reproductiu. A les tensions extraordinàries que estem vivint, s’afegeixen les evolucions cícliques que experimenta l’espai públic. Conflictes, accidents climàtics, catàstrofes geològiques, períodes polítics, crisis econòmiques, tecnologies de control social, virus i pandèmies… Tots aquests factors i les seves conseqüències, aparentment generals, afecten de forma diferent als territoris. Tot plegat ens obliga de nou a repensar què suposa parlar d’espai públic, així com les maneres per les quals ens relacionem amb i en ell.


QUÈ

L’Hospitalet és un municipi situat a l’àrea metropolitana de Barcelona, estretament connectat a aquesta ciutat, però amb unes característiques pròpies. Aquest taller intentarà facilitar les bases per a la comprensió de l’estructura del seu teixit urbà, la seva configuració espacial, la seva població, els principals serveis instal·lats, els objectius marcats des de l’administració pública, i les accions endegades al respecte. Tanmateix, els trets locals de l’Hospitalet es veuen envoltats avui en un entramat de processos que fan que experimenti cicles evolutius i tensions extraordinàries lligades a la globalització, tal i com succeix en altres ciutats, grans i petites, d’arreu del món. El taller crearà un espai col·lectiu on aportar informacions i recursos que permetin reflexionar sobre com les especificitats del context es vinculen amb la transformació de l’espai públic entès d’una manera àmplia. Aquest procés d’informació i discussió haurà de conduir als participants a idear l’avant-projecte d’una proposta a l’espai públic de l’Hospitalet.


PER QUÈ

Acabem de viure – vivim encara, i viurem – una pandèmia global, però les seves conseqüències seran locals i desconegudes. Les relacions entre l’espai públic i el privat s’han vist sacsejades per processos de confinament i desconfiança col·lectiva, però també per acostaments a través d’accions solidàries i mecanismes tecnològics, com les telecomunicacions a internet. Els missatges mediàtics apunten a una sortida de la pandèmia en el sentit d’un “retorn a la normalitat”. Però, tot i que la contaminació vírica no entén de límits espacials, les respostes i les conseqüències per a les diferents societats depenen dels seus recursos. La impossibilitat de confinar desplaçats, la separació dels migrants de les seves xarxes afectives i de suport, el paper de les cures exercides principalment per dones, la llar com a espai familiar, l’afecció sectoritzada en col·lectius específics com els treballadors sanitaris o els ancians, la relació de les ciutats amb la biosfera o la imposició de mesures econòmiques com solucions presentistes per a una crisi ecosocial de llarg abast, són només alguns dels problemes que han pres rellevància durant els darrers mesos. Les pràctiques artístiques no poden sinò enfrontar-se a aquestes preocupacions, i en la mesura de les seves possibilitats, proposar perspectives de futur en l’espai públic, que és el seu lloc d’acció.


COM

Aquest taller està pensat com un laboratori d’idees. La curiositat, la imaginació, l’assaig i el projecte són processos habituals en l’art, els quals en aquest cas s’orienten a proposar projectes d’intervenció en l’espai públic de l’Hospitalet. El taller s’organitza en una primera setmana d’activitats informatives i de col·lectivització de coneixements sobre la situació local-global. Inclou visites, xerrades i converses de caràcter intern, impartides per col·laboradors informats que compartiran els seus coneixements des de cinc enfocaments interdisciplinars:

– Metodologia del projecte
– Història i context urbà de l’Hospitalet
– Arquitectura i urbanisme des d’una perspectiva psicosocial
– Comunitat i polítiques de l’espai públic
– Art i intervencions en l’espai públic

En un segon moment, els i les participants tindran un temps no presencial de reflexió i treball individual, en el qual desenvolupar un avant-projecte d’intervenció en l’espai públic de l’Hospitalet que tingui en compte tot allò posat en comú. Finalment es realitzarà una presentació pública i col·lectiva de les diferents propostes, també recollides en una publicació al costat d’un text col·lectiu amb els punts principals abordats.

Els/les interessats/des en participar hauran d’enviar una carta de motivació a: arxiumuntadas@gmail.com.

La selecció es realitzarà a partir d’aquestes cartes per part dels/de les organitzadors/es de taller, amb la col·laboració de dos agents externs/es, professionals en l’àmbit artístic local.


QUAN

Llançament de la convocatòria: 25 juny 2020.

Tancament de la convocatòria: 25 juliol 2020.

Comunicació als participants: Principis d’agost.

Fase informativa: Setmana del 28 de setembre al 2 d’octubre de 2020.

Fase de treball dels/les participants: Octubre de 2020 a gener de 2021.

Fase de resultats: Febrer de 2021 (a convenir entre els/les participants).


ON

Fase informativa: Espais del Studio Muntadas a l’Hospitalet. Visites comentades a l’espai públic del municipi.

Fase de resultats: Presentació pública a Tecla Sala. Publicació en línia.


QUI

Es tracta d’un taller ideat per Muntadas, organitzat pel Muntadas Studio i coordinat per l’Associació Arxiu Muntadas. Centre d’Estudis i Recerca (ARXIU / AM).

El taller compta amb el suport del Districte Cultural de l’Hospitalet i la col·laboració de la fàbrica de creació La Escocesa.

El programa de convidats es determinarà en els pròxims mesos, en un temps d’antelació suficient perquè els i les participants puguin conèixer-lo.


PER A QUI

El taller està dirigit a 15 creadors/es (artistes, arquitectes, urbanistes, etcètera), agents del camp cultural (comissaris/àries, crítics/ques d’art, historiadors/es, etcètera) i altres investigadors/es interessats/es provinents d’àmbits com la sociologia o l’antropologia, que han d’estar especialment interessats/des en els continguts abordats, el treball i pensament col·lectius, i la metodologia projectual. S’emfatitza el projecte com un “tot” metodològic on el procés de treball i la conceptualització esdevenen una forma d’investigació teoricopràctica generadora d’alternatives crítiques. Per tant, els/les assistents han de tenir interès en metodologies interdisciplinars, així com posseir habilitats per a la conceptualització i l’operació destinats a l’elaboració d’un avant-projecte.


QUANT COSTA

El taller no té cost de matrícula per als/a les participants, però l’allotjament, transport i manutenció aniran al seu càrrec.