2021/2022: [RESIDÈNCIA] BASE EN TRÁNSITO

Base en tránsito: Lloc de treball + Recerca + Context
Convocatòria de residència artística organitzada per ARXIU/AM


[ ARTISTA EN RESIDÈNCIA 2021-2022 ]

El jurat va resoldre, per unanimitat, que l’artista en residència per a l’edició 2021-2022 de Base en trànsit sigui Marla Jacarilla, que desenvoluparà el projecte 174465.


Marla Jacarilla és artista visual, escriptora i crítica cinematogràfica. Desenvolupa la seva obra mitjançant tècniques com la performance, el videoart o les instal·lacions. Cerca contínuament nexes entre l’art plàstic, les noves tecnologies i la literatura per a desenvolupar una narrativitat fragmentada i esquitxada de ficció que l’espectador és convidat a recompondre.

www.marlajacarilla.es

Pots seguir el diari de l’estada, realitzat per la pròpia artista, en aquesta pàgina.[ CONVOCATÒRIA ]

QUÈ

Base en tránsito és el prototip de residència d’artista que ofereix, per primera vegada, la Associació Arxiu Muntadas. Centre d’Estudis i Recerca (ARXIU/AM). Consisteix en una residència de 3 mesos de durada en un espai de treball propi, amb acompanyament en el procés creatiu i amb la immersió durant aquest període en Muntadas | Studio i ARXIU/AM, a través del desenvolupament d’una proposta de recerca i/o col·laboració.

Base en tránsito ofereix espai i temps per al treball i la recerca artística, així com l’oportunitat d’observar de primera mà les dinàmiques professionals entorn del treball i a la trajectòria de Muntadas. Amb aquesta estada es busca col·laborar en l’impuls de la trajectòria artística i professional d’un/a agent local, a través de les següents activitats:

 • Inici d’un projecte propi de l’artista seleccionat/ada (o desenvolupament d’un ja iniciat).
 • Implementació d’un programa de recerca i/o col·laboració amb Muntadas | Studio i ARXIU/AM, a convenir entre l’artista seleccionat/ada i aquestes entitats.
 • Difusió de l’estada, del programa i de la col·laboració amb el Districte Cultural de l’Hospitalet, mitjançant un diari de treball en línia.

PER QUÈ

Des d’ARXIU/AM considerem que l’acceleració dels processos, i el productivisme desmaterialitzat en el món en què vivim, generen situacions contradictòries en el pensament, en la creativitat i en les maneres de treball; al mateix temps que es fomenten els intercanvis, hi ha una falta de llocs per a la reflexió.

Base en tránsito vol fer possible una mirada crítica cap al lloc dels/de les artistes i les seves maneres de fer, que avui dia prenen formes variades, des de les pràctiques individuals realitzades en els estudis, fins a metodologies en xarxa, post-studio o contextuals.

Aquesta estada artística cerca el foment del compromís i la col·laboració, com a elements de cohesió i activació de la recerca. L’objectiu central serà oferir eines per al desenvolupament transversal de maneres de fer art contemporani a artistes, ajudant en paral·lel a la seva formació per a la immersió en un context professional.


COM

Base en tránsito s’inicia amb aquesta convocatòria pública, de la qual sortirà triat/ada un/a artista resident. Aquest/a tindrà un estudi propi, i temps i espai per a crear, durant 3 mesos.

S’establirà un calendari de recerca i/o col·laboració amb Muntadas | Studio i ARXIU/AM, per a enriquir el o els projectes actius de la persona seleccionada, però també per a adquirir coneixements professionals sobre el camp de l’art contemporani.

El resultat, a més de la residència i el programa de recerca i/o col·laboració, prendrà la forma d’un diari de treball que l’artista desenvoluparà al llarg del període, i que es difondrà en línia en els llocs web d’ARXIU/AM.

S’ofereix:

 • Estudi de 30m2 en un espai diàfan de 150m2 totals, amb internet, i zona de cuina i menjador compartits.
 • Acompanyament i seguiment del projecte o projectes en curs.
 • Programa de recerca i/o col·laboració amb ARXIU/AM, a convenir entre la persona seleccionada i el personal de l’associació.
 • Quantitat total de 1000€ bruts, a facturar per l’artista seleccionat/ada, en concepte d’honoraris i producció per al període complet de la residència.
 • Espai de difusió per a un diari de treball en línia que doni visibilitat a l’estada artística.

Serà necessari:

 • Compromís per a iniciar i finalitzar l’estada durant els 3 mesos de residència, així com per a completar el diari de treball en línia.
 • Compromís i col·laboració per a la realització del programa de recerca i/o col·laboració amb ARXIU/AM segons els termes convinguts. Aquest programa haurà de pensar-se tenint en compte que els horaris en els quals es troben els equips de Muntadas | Studio i de ARXIU/AM són els dilluns i dimecres de 10 a 14h, i els dijous de 15 a 20h.
 • Compliment de les normes d’utilització dels espais.
 • Una vegada comunicat el resultat de la convocatòria, la persona seleccionada haurà de facturar els honoraris (1000€ bruts per al total de l’estada) abans del dia 27 de desembre de 2021.

Per a presentar-se a la convocatòria serà necessari enviar:

 • Carta de motivació (màx. 1 pàgina).
 • Statement del/de l’artista + projectes en curs (màx. 1 pàgina).
 • Document de primera aproximació al possible programa de recerca i/o col·laboració (màx. 1 pàgina).
 • CV actualitzat (màx. 2 pàgines).

Les sol·licituds s’enviaran en un únic document en PDF, de com a màxim 15Mb, a l’email arxiumuntadas@gmail.com. L’assumpte del correu electrònic serà “Base en tránsito / (Nom de la persona)”. Qualsevol dubte sobre el procés o les condicions podrà resoldre’s escrivint al mateix email. El termini de recepció de sol·licituds serà del 24 de novembre al 12 de desembre de 2021. L’artista seleccionat/ada serà triat/ada mitjançant un jurat en el qual participaran dues persones d’ARXIU/AM i dos agents externs/es del camp artístic local (Valentín Roma, director de la Virreina Centre de la Imatge; Victoria Sacco, investigadora i gestora cultural independent, professora d’ESDi). La decisió del jurat serà inapel·lable. La presentació de la sol·licitud per a l’obtenció de la beca implica l’acceptació d’aquestes bases.


QUAN

Llançament de la convocatòria: 24 de novembre de 2021.

Tancament de la convocatòria: 12 de desembre de 2021.

Comunicació del resultat: 17-19 de desembre de 2021.

Període de l’estada: entre el 7 de gener i el 31 de març de 2022.

Seguiment de l’estada: tres mentories en dates a convenir.

Presentació de resultats de l’estada: última quinzena de març.


ON

L’espai de treball estarà localitzat en les dependències de Muntadas | Studio, en el Barri de Santa Eulàlia de l’Hospitalet (C/ Corominas). De manera puntual, el programa de col·laboració també podrà desenvolupar-se en les dependències d’ARXIU/AM, a Barcelona.


QUI

Base en tránsito és un programa d’estades artístiques organitzat per ARXIU/AM, en col·laboració amb Muntadas | Studio, i amb el suport del Districte Cultural de l’Hospitalet.


PER A QUI

Base en tránsito es dirigeix a artistes, arquitectes, urbanistes i, en general, agents del camp creatiu i cultural; també a altres/as investigadors/es interessats/ades en les arts provinents d’àmbits de les ciències socials i humanes, amb especial interès en la interdisciplinarietat, en el treball en equip, i en les metodologies de projecte.

Es valorarà especialment a tots/es aquells/es agents el treball dels/de les quals giri entorn de conceptes com “context”, “projecte”, “recerca”, “implicació”, “curiositat” o “arxiu”, així com altres temes característics de la pràctica artística de Muntadas, com ara els mitjans de comunicació, els protocols socials, la traducció, la censura o l’espai públic, entre d’altres.


Muntadas és un artista multidisciplinari amb base en Barcelona i Nova York, la trajectòria del qual aborda (i per tant, permet abordar) un gran nombre de temes, conceptes i problemàtiques. L’Associació Arxiu Muntadas. Centre d’Estudis i Recerca (ARXIU/AM) s’inspira en la seva pràctica artística i en les seves maneres de fer. Les tres divises amb les quals Muntadas | Studio i ARXIU/AM basen la seva implantació en el territori de l’Hospitalet són la contribució al desenvolupament, la recerca artística i la transferència de coneixement. Més informació en www.arxiumuntadas.org.


[ AMB EL SUPORT DE ]