Espais protegits/espais públics, en: Art públic, universitat pública. VI Mostra d’art públic per a joves creadors