Escola Municipal d'Humanitats de l'Ajuntament de Girona