Virreina, els dilluns de vídeo. 60 Cintes representatives de l'evolució del vídeo de creació.