Reproductibilitat 2.2. Colección olorVISUAL

Lugar de exposición
Individual / Colectiva
Colectiva
Proyectos expuestos
Descripción / Sinopsis

La sèrie "Reproductibilitat" va sorgir per la necessitat d'oferir amb caràcter estable i des de la institució museística vies de coneixement, anàlisi i investigació sobre l'evolució de la imatge artística, des de la fotografia, les pràctiques fílmiques d'avantguarda i el videoart a la comunicació hipermèdia i les tecnologies de la postproducció [...] "Reproductibilitat 2.2 colección olorVISUAL" representa una passa més en aquesta sèrie perquè permet generar una interrelació generacional des del que va succeir amb els pioners quüestionament del mitjà vídeo durants els anys noranta i la nova reivindicació posterior que en feren la gran majoria dels artistes plàstics entreats els 2000 [...]