Muntadas Des/Aparicions 1996: què va ser, què ens en queda? Amb Antoni Mercader