ARXIU/AM DATABASE

[ PRESENTACIÓ ]


«Encara que cada obra ha de funcionar per si mateixa, no penso tant en aquesta obra como en el discurs que s’estableix entre obres. La interrelació entre els diferents treballs (el discurs) és allò que pot definir l’obra en el seu conjunt. Aïlladament, una obra té a veure amb el moment i el context en què es va fer i amb la teva manera de veure les coses en aquesta precisa situació. A través dels anys canvia la manera com veiem les coses. La comprensió de l’obra requereix el seguiment de l’evolució des de treballs anteriors, cosa que està inevitablement vinculada amb l’evolució de la persona que els va fer.»
Bray, A. i Breymann, F. (1979). Muntadas: Personal/Public Conversation. Vancouver: Video Guide, p.10.


El nucli de l’Associació Arxiu Muntadas. Centre d’Estudis i Recerca (ARXIU/AM) és el conjunt de documents acumulats per Muntadas al llarg de la seva trajectòria. Es tracta d’un arxiu viu i en procés, ampliat cada dia amb noves aportacions.

Pròximament, en aquest apartat, podràs consultar el catàleg online, així com accedir a una selecció de materials digitalitzats.

[ EQUIP ]

Andrea Nacach
Gerald Kogler
Pablo Santa Olalla
Teresa Mulet (disseny visual)